Anmälan

Välkommen till Vittsjö marknad 2024

Efter din anmälan kommer du skriftligt att få mer information.

Har du frågor är du välkommen att ringa:

Sebastian Johansson 0735058152

eller mail till : kontakt@vittsjodagarna.se

För att bibehålla reserverad plats skall betalning på B-G: 5308-4190
vara oss tillhanda före den 1 Juni.