Marknadsregler

Välkomna till Vittsjö marknad

Du som anmäler dig som ”knalle” till Vittsjö marknad kommer i god tid före marknadsdagen att få ett brev där vi ger närmare anvisningar. Då du anländer till Vittsjö välkomnas av våra funktionärer. Du får då bland annat hjälp att finna din marknadsplats samt i förekommande fall anvisningar om inkoppling av el, parkering samt anvisning om var toaletter finns.

Några enkla regler för allas trivsel:

– Marknaden startar kl 10 lördagen den 18 juni och mottagande personal finns från kl 07.

– Överlåtelser eller byte av platser är inte tillåtet

– Namnskylt skall finnas vid varje marknadsstånd

– Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främre del (taket)

– Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan

– Elbehov skall anmälas vid beställning av platser

– Ambulerande verksamhet/ försäljning är förbjuden

– Samlar-, verktyg- och hushållsknivar ska förvaras och säljas i sin förpackning, samt får endast säljas till kunder över 18 år

Försäljning och lagstiftning:

Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer inte strider mot gällande lagstiftning. Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Även användning av gasol är behäftat med regler. Kontrollera därför att du är uppdaterad.

I ambition att vi alla skall göra rätt, vad gäller regler enligt ovan, finner du nedan information från Hässleholms kommuns hemsida. Vi ber dig ta del av dessa anvisningar!

Information från Hässleholm kommuns hemsida:

”Mobila verksamheter
Verksamheten ska registreras i hemkommunen det vill säga där företaget har sin hemvist. När du ställer upp din vagn behöver du tillåtelse av markägaren.